TP HCM

28/09/2017

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về điều chỉnh kế hoạch vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương. Theo đó, UBND TPHCM đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét bổ sung vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương năm 2017 cho các dự án cấp bách có tiến độ giải ngân tốt.

 

Cụ thể, bổ sung vốn cho Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên là 3.300 tỷ đồng; bổ sung vốn cho Dự án Vệ sinh môi trường TPHCM - giai đoạn 2 là 300 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND TPHCM đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét giảm vốn 14 tỷ đồng cho dự án Giao thông đô thị bền vững cho tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM.

Theo UBND TPHCM, hiện nay, TP có 6 dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kế hoạch vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương năm 2017 với kết quả giải ngân như sau:

* Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên, vốn ODA cấp phát năm 2017 là 2.119,2 tỷ đồng, đến 31/8/2017 đã giải ngân là 2.066,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 97,5%.

* Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương, vốn ODA cấp phát năm 2017 là 150 tỷ đồng, đến 31/8/2017 đã giải ngân là 66 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 44%.

* Dự án Giao thông đô thị bền vững cho tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM vốn ODA cấp phát năm 2017 là 14 tỷ đồng, đến 31/8/2017 chưa giải ngân.

* Dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2, vốn ODA cấp phát năm 2017 là 1.200 tỷ đồng, đến 31/8/2017 đã giải ngân là 682,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân là 56,9%.

* Dự án Vệ sinh môi trường TPHCM - giai đoạn 2, vốn ODA cấp phát năm 2017 là 530 tỷ đồng, đến 31/8/2017 đã giải ngân là 340,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ là 64,2%.

* Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án Vệ sinh môi trường TPHCM - giai đoạn 2, vốn ODA cấp phát năm 2017 là 21 tỷ đồng, đến 31/8/2017 đã giải ngân là 14,88 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 70,9%.

 

(Biên tập: Ánh Hạnh)

Bài viết liên quan:

Bạn muốn được tư vấn về dự án Sala Garden?

Cơ hội đầu tư bất động sản thị trường ngách lãi suất cao.